Пропустити навігацію.
Головна

Послуги

1. Обстеження господарських об'єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного
впливу вод.
2. Надання рекомендацій щодо здійснення заходів із зменшення негативного впливу місць видалення промислових та побутових відходів на стан водних
об'єктів.
3. Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду
та об'єктах меліоративних систем.
4. Надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об'єктів, зрошування і осушування земель з прилеглими територіями.
5. Видача розрахунків та рекомендацій з питань:
- проведення аналізу складу стічних вод та періодичності оцінки їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, якості води
у контрольних створах під час забору та використання водних ресурсів;
- обгрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних
ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;
- розроблення проектів землеустрою у разі вилучення, надання зміни цільового призначення земель водного фонду;
- визначення ступення впливу на водні об'єкти проектованих споруд.
6. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з проблем водокористування,експлуатації об'єктів
водогосподарсько-
меліоративного комплексу та додержання вимог водного законодавства.
7. Відбір проб грунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення
властивостей грунтів та сировини природного походження (пісок, глина, щебінь та гравій), що використовується для виготовлення будівельних
матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких металів.
8. Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу,
водойм.
9. Інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування, проведення проектних та топографо- геодезичних робіт, складання проектно-
кошторисної документації на будівництво, реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, водойм, протиерозійних споруд, проведення
ремонтних, протиповеневих, культуртехнічних, планувальних робіт.
10.Буріння свердловин, тампонажна та санітарна обробка свердловин, вапнування і гіпсування грунтів, будівництво ставків та водойм,
гідротехнічних і протиповеневих споруд, проведення днопоглиблювальних та піскоструминних робіт.
11. Послуги, пов'язані з подачею води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел для поливу зрошуваних або зволоження
осушених земель, промислових і комунальних потреб, а також поливу городів, садів і богарних земель та наповнення наливних водойм.
12. Послуги з виконання функцій служби замовника та генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об'єктів відповідно
до законодавства.
13. Відведення зворотних вод.
14. Обстеження гідротехнічних споруд та їх підводних частин і технічне обслуговування комплексу таких споруд з використанням водолазних робіт.
15. Регулювання водного режиму на осушувально- зволожувальних системах.
16. Послуги, пов'язані з ремонтом насосно- силового устаткування, машин і механізмів, виконання робіт ремонтно- механічними, деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями, з використання транспортних засобів та засобів зв'язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та організацій.
17. Послуги, пов'язані з експлуатацією та обслуговуванням об'єктів соціально- побутової сфери, що перебувають на балансі водогосподарських організацій, а також організація спортивного і любительського рибальства.
18. Послуги, пов'язані з виконанням земляних робіт.
19. Послуги, пов'язані з виконанням проектних, ремонтно-будівельних, протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих трубопроводів, прокладення, ремонту і обслуговування водопровідно- каналізаційних мереж, систем електро та теплопостачання.
20. Послуги, пов'язані з виконанням робіт із землеустрою та оцінки земель водного фонду.
21. Монтаж і налагодження насосно-силового устаткування.